Uvjeti korištenja

Tko smo

Naša web adresa je: http://akpromet.com.

Koje osobne podatke skupljamo i zašto

Kontakt obrasci

Slanjem upita kontak obrascima i direktno na mail, slažem se da ANA & KIKI PROMET d.o.o. prikuplja, pohranjuje, koristi i obrađuje moje osobne podatke koji su učinjeni dostupnima, isključivo u svrhu pružanja adekvatnog odgovora te izjavljujem da sam upoznat/a sa svim pravima koja proizlaze iz zaštite osobnih podataka, a osobito s pravom na povlačenje pristanaka u svako doba. Stavljam na znanje da se u ostvarenju svojih prava imam pravo obratiti ANA & KIKI PROMET d.o.o., kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, da ANA & KIKI PROMET d.o.o. trajno briše zaprimljene osobne podatke odmah po prestanku svrhe daljnje komunikacije, te da sam upoznat s Politikom zaštite osobnih podataka ANA & KIKI PROMET d.o.o.. Za dodatna pitanja obratite nam se na info@akpromet.com

Analitika

Na ovoj stranici koristi se analitika kako bi znali koliko posjeta stranici imamo. Google Analitika posprema kolačiće na Vaše računalo kako bi znali kada se vratite. Kolačići su kratkotrajni i sadrže identifikacijski broj korisnika kako bi mogli razlikovati korisnike na stranici. Google Analitika i mi ne znamo tko ste, samo znamo kada se ponovno vratite na naše stranice.

Koja prava imate sa svojim podacima

Možete zatražiti da Vam dostavimo, obrišemo ili promijenimo sve podatke koje imamo o Vama. Ovo se ne odnosi na administrativne podatke koje moramo čuvati zbog zakona, sigurnosti ili porezne uprave.

Naš kontakt

Možete nas kontaktirati na info@akpromet.com